Over persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling is het buzz-woord van de laatste jaren. 20 jaar geleden sprak niemand erover. Als je nu “persoonlijke ontwikkeling” intypt op Google, krijg je 2.810.000 resultaten.
Als je de Engelse benaming kiest (personal development) krijg je 771.000.000 hits.

#1 . Persoonlijke ontwikkeling doorheen de  geschiedenis

De Griekse filosoof Aristoteles sprak al over persoonlijk ontwikkeling. Hij definieerde het als een categorie van praktische wijsheid.
Hij zei dat het beoefenen van deugden zou leiden tot geluk, goed leven en een bloeiende ontwikkeling.
Aristoteles beïnvloedt nog steeds het Westerse concept van persoonlijke  ontwikkeling, vooral dan in de economie van de menselijke ontwikkeling en in de positieve psychologie.

In de Chinese traditie stichtte Confucius de nog steeds lopende filosofie.
Zijn ideën beïnvloeden nog altijd de familiewaarden, de opvoeding en het dagdagelijks bestuur.

#2 . Persoonlijke ontwikkeling in de psychologie

Door het werk van Alfred Adler en Carl Jung werd de persoonlijke ontwikkeling gelinkt aan de psychologie.

Adler beperkte zich in de psychologie niet tot analyse alleen; hij definieerde “lifestyle” als een individuele karakteristieke benadering  van het leven, waarbij het belangrijk was om om te gaan met problemen en om een goed zelfbeeld te hebben.

Ook Martin Seligman is een belangrijke man op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
Sinds 2000 houdt hij zich vooral bezig met de positieve psychologie.

#3 . 7 factoren voor persoonlijke ontwikkeling

Dit zijn de 7 factoren volgens Arthur W. Chickering’s theorie van de identiteitsontwikkeling

 1. Ontwikkeling van vaardigheden en competenties
 2. Omgaan met emoties
 3. Het bereiken van autonomie en onafhankelijkheid
 4. Het ontwikkelen van volwassenen interpersoonlijke relaties
 5. Een eigen identiteit ontwikkelen
 6. Ontwikkelen van plannen en doelen
 7. Ontwikkelen van integriteit

#4 . Persoonlijke ontwikkeling op de werkvloer

Een belangrijke naam hier is Maslow. In zijn Pyramide van Behoefte staat zelfverwezelijking of zelfactualisatie hellemaal boven aan. Dit is de behoefte om onze persoonlijkheid en onze mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen en te valoriseren.
Maslow zegt dat het sociale milieu niet weg te cijferen is als steunende basis van deze actualisatietendens.

Als je dit vertaalt naar de werkvloer,  dan spreek je over werkzekerheid en goede werk voorwaarden. Zo kom je bij work-life-balans, time-management, stress-management, coaching, zelfontplooing, ….

#5 . Persoonlijke ontwikkeling en de industrie

Persoonlijke ontwikkeling is Big Business. Iedereen wil eruit halen wat erin zit. Elke boekenwinkel heeft rijen met boeken over time management en persoonlijke ontwikkeling.

op de B2C markt

 • Allerlei nieuwe exotische fitness rages vind je
 • Allerlei schoonheidsbehandeling
 • Yoga programma’s
 • Meditatie cursussen
 • Massa’s boeken, workshops, e-learning programma’s

op de B2B markt

 • management trainingen
 • time management cursussen
 • allerlei persoonlijke ontwikkeling tools
 • coaching en mentoring
 • allerlei consulting firma’s

#6 . Boeken over persoonlijke ontwikkeling

 • Aristoteles (384–322 BC)
 • Confucius (551–479 BC)
 • David Allen (°1945 )
 • Jack Canfield (° 1944)
 • Dale Carnegie (1888–1955)
 • Stephen Covey (°1932 )
 • Steve Pavlina (°1971)
 • Zig Ziglar (°1926)

 

Dit was een kort en droog overzicht van persoonlijke ontwikkeling. In het volgende artikel geef ik een overzicht van 7 lessen die je kan leren uit persoonlijke ontwikkeling.

By Ingrid V.

Creatieve 1000-poot en freelance trainer met interesses als GTD, productiviteit, persoonlijke ontwikkeling, management, blogging, technologie,

Leave a comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.