7 tips en 7 valkuilen bij het maken van beslissingen

We zijn wie we zijn in ons persoonlijke leven en in onze werkomgeving door de beslissingen die we gemaakt hebben.

Heel ons leven maken we keuzes

  • Welke studie kies ik  ?
  • Welke sport ga ik beoefenen ?
  • Ga ik in loondienst werken of word ik zelfstandige ?
  • Wil ik kinderen ?

Er zijn 4 belangrijke factoren die de kwaliteit van je leven bepalen, nl

  1. Talent
  2. Geluk
  3. Inzet
  4. Beslissingen

Over onze talenten hebben we geen controle: je wordt ermee geboren of niet.

Over geluk heb je ook geen controle alhoewel sommigen zeggen dat je geluk kan afdwingen. (maar dat is voer voor een andere discussie)

Je hebt wel controle over je inspanningen. Je kan zelf beslissen of je hard wil werken, of je wil studeren, …

En dan ten slotte de beslissingen; deze hebben een grote invloed op ons leven.

Heb jij tot nu altijd de juiste beslissing genomen ?
Misschien niet. We maken allemaal al eens de verkeerde keuze.

Stel je eens een verkeerde beslissing voor die je in het verleden hebt genomen.
Hoe zou je leven er hebben uit gezien als je anders en beter zou gekozen hebben ?

Wat als je altijd de juiste beslissing zou nemen ?
Wat voor een groot verschil zou dat maken ?

Hieronder een 7 tips die je misschien kunnen helpen als je de volgende keer nog eens een belangrijks knoop moet doorhakken.

 

7 tips om een goede keuze te maken.

1. Wat is het juiste probleem achter je beslissing ?

Misschien beslis je om niet meer naar de sportschool te gaan omdat je ’s avonds te moe bent om die inspanning te doen. Maar misschien is je moeheid niet de echte reden. Misschien wil je niet meer gaan, omdat je je niet zeker genoeg van jezelf voelt.

Zorg ervoor dat je het juiste probleem aanpakt.

2. Is het de juiste beslissing

Denk eens even na over je beslissing.
Brengt deze beslissing je dichter bij je doelen, bij wat je wil bereiken ?
Komt de beslissing overeen met je persoonlijke waarden ?

Bekijk je beslissing eens objectief.

3. Verzamel zoveel mogelijk gegevens

Welke feiten heb je nodig om tot een juiste beslissing te komen.
Zorg ervoor dat je voldoende weet over alle mogelijk opties en alternatieven.

4. Hou je tijd in de gaten.

Deze tip is een vervolg op de vorige.
Probeer zo veel mogelijk gegevens te verzamelen maar verlies de tijd niet uit het oog.
Zet een realistische limiet op je tijd.

5. Brainstorm

Maak een lijstje met alle mogelijk oplossingen. Bedenk alternatieven.
Hoe meer je die alternatieven bekijkt, hoe meer oplossingen je tegenkomt.

6. Gebruik je intuïtie

Als je alle mogelijk voorstellen kent, gebruik dan je intuïtie. Iemand die goed knopen kan doorhakken, gebruikt beide hersenhelften : zowel de logische linkerhelft als de meer creatieve rechter hersenhelft.

7. Als het fout gaat

Ondanks het feit dat je je keuze hebt doordacht, kan het toch gebeuren dat je beslissing verkeerd was.
Twijfel niet en verander je keuze. Zet je ego even opzij.

Je moet een beslissing en het gevolg apart bekijken.
Soms kan een goede beslissing verkeerd aflopen en soms kan een verkeerde beslissing toch goed uitdraaien.

 

Valkuilen : waarvoor je moet opletten als je keuzes maakt

1. In het diepe springen

Neem de tijd om over je beslissing na te denken

2. Te veel zelfvertrouwen

Je hebt zoveel zelfvertrouwen omdat je vertrouwt op bepaalde verkeerde aannames of omdat je je niet bewust bent van bepaalde vooroordelen.
Door dit zelfvertrouwen vergeet je om belangrijke informatie te verzamelen. (zie tip 3)

3. Je vertrouwt erop dat je alle informatie wel zal onthouden

Schrijf alles op : gebruik pen en papier of je computer. Noteer alles

4. Je laat de beslissing over aan een expert.

Je vertrouwt volledig op de beslissing van een buitenstaander. Gebruik de informatie waarmee de expert tot zijn oordeel kwam en beslis dan voor jezelf wat je hiermee doet.
Vertrouw ook op je eigen intuïtie.

5. Je beslist alleen op basis van je emoties

Het is niet goed om een beslissing te maken die volledig op je emoties is gebaseerd of wanneer je onder een hoop stress staat.
Je cognitieve vaardigheden en geheugen zijn dan sterk verminderd.

6. Je beslist enkel rationeel

Het is niet goed om puur rationeel te beslissen als je intuïtie zegt dat het niet goed zit. Ontken dit gevoel niet. Als het niet goed voelt, is er een reden. Onderzoek dit.  Zie ook tip 1 : wat is het echte probleem ?

7. Trial and error

Je kiest voor de eerste de beste oplossing die lijkt te werken. En als het niet lukt, kies je gewoon iets anders.

Denk na over alle mogelijke oplossingen.
Kies niet voor de trial and error methode.

By Ingrid V.

Creatieve 1000-poot en freelance trainer met interesses als GTD, productiviteit, persoonlijke ontwikkeling, management, blogging, technologie,

1 comment

Leave a comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.