4 generaties van time management

Je kan niet ontkennen dat time management essentieel is. In ons professioneel en persoonlijk leven is het belangrijk om onze tijd zo effectief mogelijk te gebruiken.

Een eerste stap is om onze doelen en uitdagingen op te schrijven en ze in een aantal belangrijke stappen of mijlpalen te verdelen.
Elke mijlpaal of project kan je uitwerken in een aantal taken of stappen met elke een eigen deadline.

De 4 evoluties in time management

Gedurende de jaren zijn er verschillende tijdsmanagement strategieën geweest.

Hieronder volgt een kort overzicht van de 4 generaties.

De eerste generatie: notities & checklists worden gebruikt als herinnering

De eerste generatie wordt gekenmerkt door het eenvoudig nemen van notities en het maken van checklist om een overzicht te krijgen van alle taken die men moet afwerken.

  • De items op de checklist worden niet gerangschikt volgens belangrijkheid.
  • Er is ook geen verband tussen de items en het uiteindelijke doel.

Deze methode is reactief : ze trekken je aandacht en geven je de kans om actie te ondernemen.
Deze methode wordt nog altijd toegepast.

De tweede generatie: voorbereiding en planning met kalenders en agenda’s

De tweede generatie begon gebruik te maken van kalenders en agenda’s. De grote verbetering tegenover de eerste generatie was op het gebied van planning. Men plant taken en projecten met het uiteindelijke doel op langere termijn in het achterhoofd.

We gebruiken nog altijd kalenders en agenda’s : niet alleen om bepaalde taken te plannen maar ook als onderdeel van onze dagelijks routine.

De derde generatie: plannen en prioriteiten stellen

Time management gaat nu nog een stapje verder : men bekijkt de taken en projecten nu ook in functie van de belangrijkheid. Welke taken moeten eerst afgewerkt worden ?

  • Activiteiten en taken worden gerangschikt volgens de verschillende doelen en uitdagingen.

Er wordt gepland op dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse basis. De planning staat in het teken van de doelen en uitdagingen waar men naar toe werkt.

De vierde generatie: Nadruk op efficientie en proactief werken

In deze generatie is men er zich van bewust dat het niet de tijd is die we willen beheersen maar eerder onszelf. We zijn er ons van bewust dat het niet is omdat we alles sneller doen, dat we ook alles beter doen.

De focus ligt niet meer op het beheersen van de tijd  en de taken , maar verschuift naar het verbeteren van relaties en het behalen van de gewenste doelen en resultaten. De aandacht verschuift naar wat belangrijk is en niet naar wat dringend is. Men kijkt naar de volledige plaatje op lange termijn en naar de kansen en minder naar de problemen.

By Ingrid V.

Creatieve 1000-poot en freelance trainer met interesses als GTD, productiviteit, persoonlijke ontwikkeling, management, blogging, technologie,

2 comments

  1. 927997 936959This sort of considering develop change in an individuals llife, building our Chicago Pounds reduction going on a diet model are a wide actions toward making the fact goal in mind. shed weight 284188

Leave a comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.