RET : Verander je manier van denken – deel 2

In het artikel dat eerder deze week gepost werd, kan je kennismaken met RET. klik hier om te lezen over de basis van RET, namelijk de ABC-methode

In dit artikel kan je lezen over het stappenplan om RET toe te passen.

RET toepassen in 8 stappen


Stap 1: Beschrijf de situatie (A)

De eerste stap is om helder, feitelijk en zonder waardeoordeel op te schrijven wat de situatie, de A, was.

Beschrijf de gebeurtenis of situatie die bij jou een ongewenst gevoel en/of gedrag oproept (A)

 • Wat is er gebeurt ?
 • Met wie ?
 • Waar ?
 • Wanneer ?
Stap 2: Beschrijf je gevoelens en gedrag (C)

Wat is het ongewenste niet-productieve gevoel en het daarmee samenhangende gedrag ?

Wat zijn je gevoelens en je gedragingen in deze situatie ?

Als je dit moeilijk vindt, dan kan je hier een lijst vinden met basisemoties.

Stap 3: Beschrijf je gedachten (B)

Wat zijn de gedachten WAARDOOR jij je zo voelde als je in stap 2 geformuleerd het ?
Beschrijf je interpretaties en de evaluaties (het oordeel dat je aan de gebeurtenis hangt).

 • Wat zijn je interpretaties ?
 • Wat zijn je evaluatie ?
Stap 4: Beschrijf gewenst gedrag.

De volgende stap is, om te bedenken wat je wél wilt in dezelfde situatie .

Formuleer het gewenste gevoel en gedrag (C): hoe wil je je voelen als dezelfde  situaties zich voordoen?
Hoe wil je je dan gedragen?

Je kan eventueel een rolmodel in gedachten hebben als je over deze stap nadenkt.

Wat zou jouw rolmodel denken en doen in deze situatie   ?

Stap 5: Daag ineffectieve gedachten uit.

Uitdagen houdt in dat je kanttekeningen bij je eigen gedachten gaat plaatsen, waardoor ze niet langer logisch zijn. Omdat het ingesleten gedachten zijn – kerngedachten – kost dit tijd en moeite.
Als je begrijpt dat je oude vastgeroeste gedachten – de kerngedachten – onlogisch zijn, kan je nadenken over nieuwe, effectieve en rationele gedachten.

Daag de irrationele gedachten waarmee je het ongewenste gevoel en gedrag veroorzaakt uit en stel ze ter discussie.

Het uitdagen van je gedachten kan met drie soorten vragen:

 1. Vraag naar feiten :  Klopt datgene wat ik denk met de feiten die ik ken?
 2. Doelmatigheidsvragen :  Wat is mijn doel? Helpt mijn gedachte mij om dit doel te bereiken?
 3. Filosofische vraag : Wat betekent deze uitspraak precies? Hoe verhoudt het zich tot mijn andere opvat-tingen over het leven?
Stap 6: Vervang je ineffectieve gedachten door effectieve gedachten

Als je je gedachten hebt uitgedaagd aan de hand van de bovenstaande vragen, dan

 • Zie je dat ze niet juist zijn
 • Weet je dat deze gedachten je niet verder helpen

Formuleer rationele gedachten en vervang de irrationele gedachten die je bij stap 3 heb gevonden (B).

De enige vraag hierbij is: Welke gedachte zou mij kunnen helpen om tot mijn gewenste gedrag te komen?

Stap 7: Check of het werkt

Test in fantasie of werkelijkheid uit of je door de nieuwe B’s, de meer rationele gedachten, beter op de situatie kunt reageren.

Hoe voelt het om er zo tegen aan te kijken ?
Proef het effect van je nieuwe gedachten

Stap 8: Oefenen, oefenen, oefenen

Dit vergt wat discipline. De irrationele gedachten heb je immers al je hele leven .
Probeer je te focussen op 1 domein in je leven. Dit kan je werksituatie zijn of iets in je persoonlijk leven. Pas het stappenplan consequent toe. Desnoods koop je een klein schriftje en neem je dit altijd mee. Als je jezelf betrapt op irrationele gedachten, kan je met het stappenplan aan de slag.

Effecten

Wat gebeurt er als je anders gaat denken en dus reageren op situaties en mensen?

 • Je vergroot je zelfvertrouwen.
 • Je wordt zichtbaarder en dus word je eerder gevraagd voor acties.
 • Jezelf profileren geeft steeds vaker een goed gevoel.
 • Je stopt energie in positieve zaken.
 • Je focust op dat wat je wilt bereiken en niet meer op belemmeringen.
 • Je zelfbeeld wordt realistischer en
 • Je laat zien wat je waard bent.
 • Je ontwikkelt je en wordt dus sterker.
 • Je pakt kansen.

Was je al bekend met de RET-methode ?
Was is jouw mening hierover ?

By Ingrid V.

Creatieve 1000-poot en freelance trainer met interesses als GTD, productiviteit, persoonlijke ontwikkeling, management, blogging, technologie,

Leave a comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.