Over een slak, peren en goedbedoelde raad

Een groepje slakken had zin in peren. Ze hadden gehoord dat peren erg lekker waren en toevallig wisten ze een perenboom staan. De mensen die hoorden van dat gewaagde plan, waarschuwden hen.

  • “Je moet er niet aan beginnen. Het zal een moeilijk tocht worden.”

Sommige slakken haakten af na deze raad en bleven thuis. De andere slakken begonnen moedig aan de tocht. Onderweg kwamen ze nog meer mensen tegen.

Deze riepen :

  • ”Stop er toch mee. Je weet niet waar je aan begint.”
  • “Je zal de perenboom nooit bereiken.”
  • “Denk nu toch even na. Slakken eten geen peren.”

Sommige slakken twijfelden en gaven op. Misschien hadden de mensen wel gelijk.

Een kwart van de oorspronkelijk groep slakken bereikte uiteindelijk de boom. Ze begonnen aan de lange klim naar boven. Naast de boom stonden mensen te roepen.

  • “Halt, pas toch op. Het zal niet lukken!”
  • “Geef toch op. Die boom is veel te hoog. “

Een aantal slakken bleef beneden.  Een paar begonnen aan de klim maar gaven onderweg toch op.

1 slak echter klom traag maar dapper verder.
Uiteindelijk bereikte ze een dikke tak waar sappige peren aanhingen. Smakelijk begon de slak te eten.
Daarna kroop de slak weer naar beneden.

De mensen waren verbaasd en toen ze de slak vroegen hoe zij dat nu voor elkaar had gekregen, antwoordde de slak niet.
De slak was doof.

 Dus…

Heel dikwijls hebben de mensen in je omgeving (collega’s, vrienden, familie, ouders en soms zelfs je partner) een mening als jij beslist dat je iets wil doen. Zeker als je plannen hebt, waarbij je een bepaalde vooruitgang en/of verbetering  zal maken. Dan kan het gebeuren dat de mensen uit je omgeving dit onbewust tegenhouden door negatieve opmerkingen te geven.
Door je te demotiveren.

Als jij je als enige van je collega’s wil bijscholen en nog een aanvullend diploma wil halen, dan voelen de anderen zich soms aangevallen omdat zij niet dat initiatief tonen.
Omdat zij deze motivatie niet hebben.
Daarom saboteren ze heel subtiel – en dikwijls onbewust- jouw plannen.

Of als jij als enige van een groepje vrienden wil gaan sporten en de anderen hebben deze motivatie niet,  dan kan het gebeuren dat ze jouw sportieve plannen subtiel ondermijnen.
Zo worden ze zelf niet geconfronteerd met hun gebrek aan sportieve motivatie.

Iedereen heeft recht op zijn mening maar de mening van sommigen is nu eenmaal minder waard dan van anderen. 
Als je raad nodig hebt, ga dan naar iemand met ervaring.

Luister niet naar de talloze meningen van de ja-knikkende massa.
Wees zoals de dove slak en blijf gewoon verder doen!

By Ingrid V.

Creatieve 1000-poot en freelance trainer met interesses als GTD, productiviteit, persoonlijke ontwikkeling, management, blogging, technologie,

1 comment

  1. 490734 652539So, is this just for males, just for ladies, or is it for both sexes If it s not, then do females require to do anything different to put on muscle 719102

Leave a comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.